Garanti poliçesi


Tüm Masar ürünlerinin malzeme ve işçilik kusurlarından arınmış olduğu garanti edilir ve makul bir süre içinde ürünün iadesi veya reddedilmesi koşuluyla Alıcıya ücretsiz olarak onarılır veya değiştirilir.

GARANTİ ŞARTLARI:

GARANTİ SÜRESİ:

(a) Tüm mallar ve / veya hizmetler için garanti süresi (“Garanti Süresi”), malların gönderilmesinden üç (3) yıl sonra ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinden 2 yıl sonra sona erecektir.
(b) Garanti süresi boyunca, Alıcı garanti ihlali olduğuna inanırsa, Alıcı on (10) gün içinde yapmalıdır. Şirketimize, iddia edilen ihlalin niteliğini belirten yazılı bir bildirimde bulunun.

Satıcı, talep edilen bu ihlali derhal araştıracak ve incelemesinden sonra (i) hiçbir garanti ihlalinin olmadığını doğrulayan Alıcıya bilgi sağlayacaktır; veya (ii) Satıcının Alıcıya planlanan düzeltici faaliyetini bildirmesi.

Sağlanan kullanım verileri, Satıcı için tatmin edici olmalı, makul şekilde hareket etmeli ve Satıcının makul bir kesinlikte parça numarasını, satın alma tarihini ve teknik sorunları belirleyebilmesi için yeterince ayrıntılı olmalıdır.

Bu garanti, gazlar, sıvılar veya başka herhangi bir kaynaktan kaynaklanan korozyondan kaynaklanan herhangi bir hasarı veya renk bozulmasını kapsamaz, ayrıca ürünlerinde ve hava dışındaki gazlarda veya sözleşmede aksi belirtilmedikçe mühürlerin normal aşınmasını kapsamaz. Bu tür iadeler, Masar’ın muayenesine ve kusurların bu garanti kapsamında olduğu ve Alıcının herhangi bir ihmal, kurcalama, yanlış uygulama veya ürün modifikasyonu nedeniyle ekipmanı hasarlı bir durumda iade etmediğinden makul bir memnuniyetle veya onun ajanları. Masar, kurulum masraflarından, onarım veya değiştirme için Alıcının masraflarından, gecikme veya kullanım kaybından kaynaklanan zararlardan veya diğer dolaylı veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

GARANTİ SINIRLAMALARI:

Garanti, herhangi bir nakliye ücretini veya özel ücreti kapsamaz. Garanti, kirli gazlar, sıvılar, kalıntılar veya başka herhangi bir kaynaktan biriken partiküllerin neden olduğu herhangi bir hasarı veya renk bozulmasını kapsamaz. Garanti, listelenen ıslak malzemelerle uyumlu olmayan herhangi bir aşındırıcı gazın kullanımını kapsamaz:

Daha fazla bilgi için aşağıdan bize ulaşın : support@masar-tech.com